Resultaten gemeentelijke bomeninspectie bekend

21 maart 2024, 08:52
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

De gemeente liet eind vorig jaar ruim 9000 gemeentebomen controleren. Als boomeigenaar en -beheerder zijn wij verplicht om onze bomen periodiek te laten inspecteren op veiligheidsrisico’s. Wij delen graag de resultaten met u.

Ruim 80 procent van de gecontroleerde bomen kreeg het predicaat ‘boom zonder noemenswaardige afwijkingen’. Daarnaast werden ongeveer 200 bomen beoordeeld als ‘attentie-boom’. Dit zijn bomen zonder een verhoogd veiligheidsrisico, maar gezien de conditie en vitaliteit is het noodzakelijk deze bomen ieder jaar te controleren. Zo’n 1350 bomen hebben wel een verhoogd risico. Hiervoor zijn acute maatregelen noodzakelijk. Het gaat voorname-lijk om het verwijderen van grof dood hout en het snoeien van overbelaste takken.

Gerooide bomen

Daarnaast was het nodig om 242 bomen te rooien. Dit vinden wij spijtig, maar het is wel strikt noodzakelijk. Vaak zijn dit zieke bomen die een potentieel gevaar vormen voor de woon- en leefomgeving. Dit risico kan en wil de gemeente als boomeigenaar en –beheerder niet lopen. Deze bomen zijn inmiddels gekapt. Meestal is de boomstronk blijven staan. Om-dat we aan het eind van dit plantseizoen zitten, planten we pas in het volgende plantseizoen (november-maart) nieuwe bomen aan. We proberen dat zoveel mogelijk op dezelfde plaats te doen. Soms kan dat niet door het ontbreken van voldoende ondergrondse groeiruimte, bij-voorbeeld door de aanwezigheid van kabels en leidingen.