Ook in 2024 grotere terrassen op Doormanplein

29 januari 2024, 12:08
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Vorig jaar zomer konden inwoners tijdens de zomermaanden genieten van ruimere terrassen op het Doormanplein. Deze verruiming tijdens het terrasseizoen duurt van 28 april tot en met 1 oktober en maakt onderdeel uit van een driejarige proef. Jaarlijks vindt evaluatie plaats. Samen met betrokken ondernemers en omwonenden is gekeken naar het eerste jaar en geconcludeerd dat de uitbreiding niet heeft geleid tot extra overlast.

Wethouder Dirk Vermaat is blij dat inwoners komend terrasseizoen weer gebruik kunnen maken van ruimere terrassen: “Samen met betrokken partijen hebben we in goed overleg gekeken naar de ervaringen van vorig jaar. Hier is een aantal verbeterpunten uitgekomen. Het gaat dan vooral om het tijdig oppakken van gemaakte afspraken en goede aansturing van de pilot. Hier gaan we voor zorgen en natuurlijk blijven we met alle betrokkenen in gesprek.” Het college wil van het Doormanplein een aantrekkelijk horecagebied maken door het plein in de zomer autovrij te maken en terrassen toe te staan.

Jaarlijkse evaluatie

De proef met ruimere terrassen duurt drie jaar, waarvan het eerste jaar inmiddels verstreken is. Jaarlijks wordt door de gemeente samen met de bewonersverenigingen en de horecaondernemers een evaluatie gehouden en bekeken of wijzigingen nodig zijn. Over twee jaar wordt bekeken of de terrasuitbreiding permanent wordt ingevoerd. Buiten het terrasseizoen om blijft het Doormanplein beschikbaar als parkeerplaats.