Ontwerpbestemmingsplan Dierensteinweg ter inzage

7 december 2023, 06:00
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij, in het kader van de Wet ruimtelijke ordening, het ontwerpbestemmingsplan Dierensteinweg ter inzage leggen. Dit plan maakt de realisatie van een bedrijfspand, op het braakliggende perceel tussen de A15 en de Dierensteinweg, mogelijk.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt van 8 december 2023 tot en met 19 januari 2024 ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan is te raadplegen via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/ (IMRO code: NL.IMRO.0489.BPBTO20230001- ON01).

Als u de stukken op papier wilt raadplegen kunt u een afspraak maken met het Servicecentrum via de website van de gemeente. U kunt ook contact opnemen met mevrouw M. Carrilho (tel: 14 0180).

Plankosten

Ten behoeve van de ontwikkeling wordt een grondexploitatie opgesteld.

Wilt u reageren

Uw eventuele zienswijze (reactie) stuurt u vóór 20 januari 2024 aan de gemeenteraad, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Graag onder vermelding van ‘Zienswijze Ontwerpbestemmingsplan Dierensteinweg zaak ‘872656’ en de naam van het desbetreffende document waar u op wilt reageren.

Voor een mondelinge zienswijze kunt u binnen de ter inzagetermijn een afspraak maken met mevrouw M. Carrilho via telefoonnummer 14 0180. Een schriftelijke reactie heeft echter onze voorkeur.

Documenten

Digitale toegankelijkheid

We doen ons uiterste best om de geplaatste bestanden op onze website zo toegankelijk mogelijk te maken. Loopt u echter toch nog tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Mail dan naar website@barendrecht.nl of bel naar 14 0180. Samen met onze medewerkers zoeken wij dan naar een passende oplossing, zodat u toegang heeft tot de informatie.