Ontwerpbestemmingsplan 3e Barendrechtseweg 545 en Ziedewijdsekade 72 ter inzage

14 december 2023, 06:00
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij, in het kader van de Wet ruimtelijke ordening, het ontwerpbestemmingsplan 3e Barendrechtseweg 545 en Ziedewijdsekade 72 ter inzage leggen. Dit plan maakt de realisatie van 4 woningen, in ruil voor de sanering van kassen en bedrijfsbebouwing aan de 3e Barendrechtseweg 545 en Ziedewijdsekade 72, mogelijk.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt van 15 december 2023 tot 26 januari 2024 ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan is te raadplegen via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/ (IMRO code: NL.IMRO.0489.BPZUR20230003-ON01).

Als u de stukken op papier wilt raadplegen kunt u een afspraak maken met het Servicecentrum via de website van de gemeente. U kunt ook contact opnemen met mevrouw M. Carrilho (tel: 14 0180).

Plankosten

Er is geen exploitatieplan vastgesteld, omdat de plankosten middels anterieure overeenkomsten anderszins verzekerd zijn.

Wilt u reageren?

Uw eventuele zienswijze (reactie) stuurt u vóór 26 januari 2024 aan de gemeenteraad, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Graag onder vermelding van ‘Zienswijze Ontwerpbestemmingsplan 3e Barendrechtseweg 545 en Ziedewijdsekade 72’ zaak ‘919884’ en de naam van het desbetreffende document waar u op wilt reageren.

Voor een mondelinge zienswijze kunt u binnen de ter inzagetermijn een afspraak maken met mevrouw M. Carrilho via telefoonnummer 14 0180. Een schriftelijke reactie heeft echter onze voorkeur.