Nuttig rondje door de wijk met klankbordgroep afval Buitenoord

10 april 2024, 09:01
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

De gemeente werkt aan een verbeterd afvalbeleid. Hulp van inwoners is hierbij onmisbaar. We pakken dit aan op wijkniveau, en zijn begonnen met een klankbordgroep afval voor Buitenoord. Na een eerste bijeenkomst in maart op het gemeentehuis, waarbij wijkbewoners in gesprek gingen met medewerkers van de gemeente, wethouder Dirk Vermaat en met elkaar, stond er vorige week een rondje door Buitenoord op het programma. Zo kon heel praktijkgericht worden besproken wat er op het gebied van afval beter kan.

Zo’n 10 deelnemers liepen met wethouder Vermaat door de wijk. Er werden vooral locaties bezocht die door wijkbewoners waren aangedragen. Er is met name gesproken over de bereikbaarheid en het gebruiksgemak van afvalcontainers, zowel voor inwoners (al dan niet met een beperking), als voor medewerkers van de inzamelploeg. Bewoners van Buitenoord gaven aan dat veel al goed gaat, maar dat in sommige gevallen verbeteringen mogelijk zijn.

Evaluatie

Volgende week is er weer een sessie met de klankbordgroep. Na een evaluatie van het rondje door de wijk kunnen er misschien een aantal dingen getest gaan worden in de wijk. Daar wordt later meer over duidelijk.

Uitbreiding

De pilot met de klankbordgroep afval wordt uitgebreid naar andere wijken. Buurtbewoners kunnen zich hier binnenkort voor opgeven. Houd hiervoor de Blik op Barendrecht en de social media kanalen van de gemeente in de gaten.