Met elkaar tegen ondermijning bij woningcorporaties

20 juni 2023, 15:43
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Crimineel pandgebruik heeft grote gevolgen voor de veiligheid in onze gemeente. Iedereen vindt het belangrijk om fijn en veilig te wonen. Daarom organiseerde de gemeente Barendrecht in samenwerking met gemeente Ridderkerk en Albrandswaard op donderdag 8 juni een bijeenkomst over ondermijning in de vastgoedwereld. Diverse partners, zoals woningcorporaties en de politie, waren aanwezig om meer kennis op te doen en om de dialoog met elkaar aan te gaan. Tijdens de interactieve sessie werden de krachten tussen de verschillende partners gebundeld om met elkaar de gezamenlijke aanpak van ondermijning in de toekomst te verstevigen.

Organisatie MOTUS gaf een inspirerende presentatie over de signalen van ondermijning, trends en ontwikkelingen, maar ook de meldroutes die bestaan om vermoedens van ondermijning te kunnen melden. MOTUS pakt vastgoedcriminaliteit aan in de regio Rotterdam door dit in kaart te brengen en tegen te gaan. Ze ondersteunen de gemeenten in hun aanpak en uitwerking hiervan. Men leerden hoe ze signalen van crimineel pandgebruik nog beter kunnen herkennen en er is op een laagdrempelige manier contact met elkaar gemaakt, zodat professionals in het vervolg samen kunnen optreden tegen ondermijning in de woonwijken. Meld Misdaad Anoniem eindigde de dag met een presentatie over de mogelijkheid om anoniem te melden wanneer er vermoedens van ondermijning zijn

Woningcorporatie Patrimonium ervaarde de bijeenkomst als erg leerzaam en inspirerend: “De bijeenkomst heeft onze ogen verder geopend als het gaat om de gezamenlijke aanpak van ondermijning in Barendrecht. Ook was het fijn om weer contact te hebben met diverse partners waardoor wij elkaar in de toekomst nog beter kunnen vinden.”

Verdachte situatie melden

Ziet u zelf een verdachte situatie en het is géén spoed? Meld dit dan bij de politie via 0900 88 44. Liever anoniem? Via 0800 70 00 of via www.meldmisdaadanoniem.nl kunt u anoniem melding maken van de situatie.