Maatregelen om geluidsoverlast Zuidelijke Rondweg te verminderen

28 mei 2024, 15:10

Omwonenden van de Zuidelijke Rondweg ervaren al enkele jaren geluidsoverlast van verkeer op de Kilweg, Leedeweg en Boezemweg. Het college van B&W wil deze overlast waar mogelijk aanpakken. In het afgelopen jaar zijn tijdelijke maatregelen genomen en diverse onderzoeken uitgevoerd. Op basis hiervan heeft het college van B&W besloten een aantal blijvende maatregelen uit te voeren. Het doel is de verkeersveiligheid te verbeteren, geluidsoverlast te verminderen en de luchtkwaliteit te verbeteren. In de commissie Ruimte wordt op 11 juni gesproken over de financiering van het collegebesluit.

De aanpak van overlast op de rondweg van Barendrecht is gericht op het vergroten van de verkeersveiligheid, het verminderen van geluidshinder en de uitstoot van schadelijke stoffen. Om deze doelen te bereiken, heeft het college van B&W de volgende besluiten genomen:

  • De tijdelijke verkeersmaatregel op de Kilweg, met versmalling van de rijbaan van 2×2 naar 2×1 definitief te maken;
  • De toe- en afrit aan de oostzijde van de rotonde Kilweg – Oude Trambaan te versmallen tot 1 rijstrook per richting. Voertuigen kunnen elkaar daardoor niet meer op hoge snelheid passeren;
  • Een nader onderzoek uit te voeren naar de effecten van een algehele verlaging van de snelheden op de rondwegen naar 50 km/h;
  • Geen verbod voor vrachtwagens in te stellen op de Boezemweg ter hoogte van het spoorviaduct. Reden hiervan is dat vrachtverkeer in dat geval andere wegen zou moeten gebruiken die minder veilig zijn ingericht en waar meer kruisingen zijn met fietsers en voetgangers.

Uitvoering en planning

De gemeenteraad bespreekt in de commissie Ruimte op 11 juni de financiering van het besluit van het college. Na besluitvorming over het benodigde budget in de gemeenteraad op 2 juli wordt in de tweede helft van dit jaar het onderzoek naar de snelheidsverlaging uitgevoerd. Ook wordt het ontwerp voor de versmalling en aanpassing aan de rotonde verder uitgewerkt en gerealiseerd. De exacte planning van de uitvoering wordt nog nader bepaald.