Jaarlijkse aanslag lokale belastingen

13 februari 2024, 10:27
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Inwoners van Barendrecht en pandeigenaren ontvangen voor eind februari weer de jaarlijkse aanslag lokale belastingen. Per post, of digitaal als u zich heeft aangemeld voor MijnOverheid. U ontvangt deze aanslag van SVHW in opdracht van de gemeente. Met uw belastinggeld draagt u bij aan de veiligheid, de leefbaarheid en de voorzieningen in Barendrecht.

Voor dit jaar is het aanslagbiljet aangepast, zodat het duidelijker is wat iemand moet betalen en hoe iemand kan betalen, kwijtschelding kan aanvragen of bezwaar kan maken. Ook de WOZ-waarde van het huis of pand staat op het biljet. De WOZ-waarde bepaalt de hoogte van de onroerend zaakbelasting (OZB). Het is belangrijk dat uw WOZ-waarde juist wordt vastgesteld. SVHW waardeert voor de gemeente zowel woningen als bedrijfspanden.

Hoe komt de WOZ-waarde tot stand?

Jaarlijks analyseert en vergelijkt SVHW de marktgegevens van woningen en bedrijfspanden. Deze gegevens komen terecht in een geautomatiseerd taxatiemodel, dat de WOZ-waarde bepaalt. Taxateurs van SVHW controleren de waarde en stellen deze vast. De WOZ-waarde kan met de marktontwikkeling mee zijn gestegen. De nieuwe WOZ-waarde is gebaseerd op de waarde van uw woning op 1 januari 2023.

Bezwaar indienen

Twijfelt u over uw de hoogte van uw WOZ-waarde? Dan kunt u gratis bezwaar indienen bij SVHW via https://www.svhw.nl/bezwaar-maken. U hoeft hier geen commercieel bureau voor in te schakelen. Ga voor meer informatie en vragen over uw aanslag naar https://www.svhw.nl/woz.