Hoorzitting Commissie bezwaarschriften 31 januari 2024

18 januari 2024, 09:07

Op woensdag 31 januari 2024 houdt de Commissie bezwaarschriften een openbare hoorzitting in het gemeentehuis. Tijdens deze hoorzitting wordt het volgende bezwaar behandeld:

  • 20.00 uur: Bezwaren tegen de omgevingsvergunning voor het maken van een extra bouwlaag op de woning, locatie Het Ruim te Barendrecht.

Als u bij deze hoorzitting aanwezig wilt zijn of als u vragen heeft over deze hoorzitting, dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de Commissie bezwaarschriften, mevrouw mr. A.J. Sizoo, op telefoonnummer 14 0180.

Let op: na publicatie kan de agenda zijn gewijzigd.