Hoorzitting Commissie bezwaarschriften 10 april 2024

28 maart 2024, 09:23

Op woensdag 10 april houdt de Commissie bezwaarschriften een openbare hoorzitting in het gemeentehuis. Tijdens deze hoorzitting wordt het volgende bezwaar in behandeling genomen:

  • 20:00 uur: bezwaar tegen het genomen besluit voor het aanleggen van een ontsluitingsweg, locatie nabij Ziedewij 40 te Barendrecht

Als u bij deze hoorzitting aanwezig wilt zijn of als u vragen heeft over deze hoorzitting, dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de Commissie bezwaarschriften, mevrouw mr. A.J. Sizoo, op telefoonnummer 14 0180.

Let op: na publicatie kan de agenda zijn gewijzigd.