Het belang van jeugdhulp op school

6 juni 2024, 11:32

De gemeente ondersteunt Barendrechtse kinderen en jongeren in hun ontwikkeling en (geestelijke) gezondheid. Dit doen wij door samen met maatschappelijke partners projecten en initiatieven op te zetten en financieel te ondersteunen. De gemeente stimuleert verbinding tussen onderwijs en zorg. Eén van de initiatieven waar de gemeente op heeft ingezet is de pilot ‘Jeugdhulp op School’. “Scholen spelen een belangrijke rol voor het welzijn van kinderen en jongeren”, vertelt wethouder Miranda de Hoop. “Daarom is het goed dat er steeds meer aandacht is voor het bieden van ondersteuning op sociaal-emotioneel gebied. De inzet van jeugdhulp op scholen zorgt ervoor dat jongeren eerder de hulp krijgen die ze nodig hebben. Hulpverleners die op scholen aanwezig zijn kunnen vroegtijdig eventuele problemen signaleren en ervoor zorgen dat problemen niet groter worden.” Jeugdhulp op school kan op veel verschillende manieren ingezet worden. Om van elkaar te leren en elkaar te inspireren werd een inspiratiesessie ‘Jeugdhulp op School’ georganiseerd.

Gastsprekers Vincent Fafieanie (Nederlands Jeugdinstituut) en Erik Siebel (interim-directeur de Korte Vlietschool) deelden hun kennis. Daarnaast vertelden Jan Koppelaar, schoolleider van SBO de Wijngaard (school voor speciaal onderwijs voor Barendrecht en omstreken) en Annemijn Willemsen, jeugdzorgwerker bij Distinto, meer over hun samenwerking in de pilot ‘Jeugdhulp op school’.

Preventieve zorg

“De jeugdhulp die vanuit Distinto op De Wijngaard wordt geboden is preventieve jeugdhulp. De aanpak richt zich op leerlingen die normaal jeugdhulp zouden ontvangen door middel van een indicatie. Door een betere verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp willen we voorkomen dat jeugdigen vastlopen in het onderwijs en/of dreigen uit te vallen”, vertellen Jan en Annemijn. “In de praktijk betekent dit dat er vijf dagen per week een jeugdzorgwerker van Distinto op De Wijngaard is. In overleg met leerkrachten, begeleiders en ouders wordt een plan gemaakt. Kinderen krijgen zes weken begeleiding. Is er meer hulp en ondersteuning nodig dan wordt dit met zes weken verlengd.”

Positieve resultaten

“Hoewel het lastig is om resultaten meetbaar te maken zien we wel veel positieve signalen. We zien bijvoorbeeld dat begeleiding vaak na zes of twaalf weken afgerond kan worden omdat de hulpvraag is opgelost. Op deze manier hebben we leerlingen ‘op school kunnen houden’ die anders thuis kwamen te zitten. Daarnaast kan in het nieuwe beleid veel sneller geschakeld worden tussen leerkracht, begeleider, ouder en jeugdzorgwerker. Begeleiding kan dan vaak binnen een week gestart worden waardoor problematiek niet verergert.”

Een nuttige inspiratiesessie

Door de inspirerende presentaties van de gastsprekers en kennisdeling van ervaringsdeskundigen werd het belang van jeugdhulp op school nogmaals benadrukt. Daarnaast werd beter duidelijk hoe je jeugdhulp op school kan inzetten, hoe dit er in de praktijk uitziet en werden handvatten gegeven om aan de slag te gaan.