Help de GGD in onderzoek naar gezondheid jongvolwassenen

8 mei 2024, 11:06
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

De gemeente Barendrecht en de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) zijn begaan met het welzijn en de gezondheid van onze jongvolwassen inwoners. Daarom doet de GGD elke twee jaar onderzoek onder jongeren binnen de leeftijd van 16 tot 25 jaar door middel van de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen.

Doel van het onderzoek

De GGD heeft uit het onderzoek van 2022 geconstateerd dat de helft van de respondenten psychische klachten heeft. Veel jongeren ervaren bijvoorbeeld stress, voelen zich somber of hebben gevoelens van eenzaamheid. Deze uitkomsten baren zorgen. Daarom is besloten het onderzoek opnieuw uit te voeren. Door het onderzoek krijgt de GGD beter inzicht in het welzijn en de gezondheid van jongvolwassenen. Met de resultaten uit het onderzoek kan de gemeente Barendrecht het gezondheidsbeleid richting jongeren beter vorm geven.

Help jij mee?

Om een zo duidelijk mogelijk beeld van de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongvolwassenen te krijgen is het belangrijk dat zoveel mogelijk jongvolwassenen deelnemen aan het onderzoek. Het onderzoek bestaat uit een online vragenlijst en kan alleen ingevuld worden door jongvolwassenen van 16 tot en met 25 jaar oud. Het invullen duurt ongeveer 10 tot 15 minuten. Daarnaast maken deelnemers aan het onderzoek kans op een cadeaubon van 25 tot 400 euro. De vragenlijst is in te vullen op www.jongerenmonitor.nl.