Geslaagde eerste sessie klankbordgroep afval Buitenoord

7 maart 2024, 09:15
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

De gemeente werkt aan een verbeterd afvalbeleid, waarbij het ons streven is om nog minder restafval te hebben. Hulp van inwoners is hierbij onmisbaar. We pakken dit aan op wijkniveau, en zijn begonnen met een klankbordgroep afval voor Buitenoord. Vorige week was de eerste bijeenkomst. Wijkbewoners gingen in gesprek met medewerkers van de gemeente, wethouder Dirk Vermaat en met elkaar. Het leverde interessante gesprekken en mooie inzichten op.

Na een korte presentatie over het afvalbeleid van de gemeente en een voorstelrondje deelden deelnemers aan de sessie ervaringen vanuit de praktijk. Het ging onder meer over groente-, fruit- en tuinafval, wat precies in welke containers moet, karton, toegankelijkheid van containers en de takkenrondes. Wethouder Vermaat was blij met alle input. “Heel waardevol om van wijkbewoners te horen waar zij tegenaan lopen en welke tips ze hebben om ons afvalbeleid verder te verbeteren. Volgende maand gaan we met de klankbordgroep de wijk in. Dan lopen we een ronde door Buitenoord en bespreken we onderweg heel praktijkgericht wat er op het gebied van afval beter kan. Sommige verbeteringen kunnen misschien snel worden ingevoerd, andere moeten mogelijk eerst worden getest in de wijk. Wordt vervolgd in ieder geval!” In een later stadium gaan we ook in gesprek met buurtbewoners uit andere wijken.