Gast van de raad: maak kennis met het werk van de gemeenteraad

28 mei 2024, 10:38

Eens in de vier jaar mag u kiezen wie er in de gemeenteraad komt. Maar welke partijen zitten er in de gemeenteraad van Barendrecht? Waar besluiten zij eigenlijk allemaal over? Hoe werkt die besluitvorming en hoe kunt u daarop invloed uitoefenen? De gemeenteraad geeft graag antwoord op deze en andere vragen.

Gast van de raad is een initiatief van de gemeenteraad om u kennis te laten maken met het werk van de gemeenteraad. U bent dan samen met een aantal andere inwoners een speciale gast tijdens een van de volgende gemeenteraadsvergaderingen.

Wat u kunt verwachten

Voordat de vergadering begint wordt u in de raadzaal welkom geheten door een aantal leden van de gemeenteraad. Zij vertellen u dan meer over het gemeentebestuur, het raadswerk en hoe besluiten worden gemaakt. Voorafgaand aan de raadsvergadering is alle gelegenheid om vragen te stellen. Het is niet bedoeld om inhoudelijke thema’s te bespreken. Op de publieke tribune worden plaatsen voor u gereserveerd, zodat u de raadsvergadering live kunt volgen. Na de raadsvergadering heeft u weer de gelegenheid om vragen te stellen en nog even na te praten met raadsleden.

Wanneer

De volgende edities van Gast van de Raad zijn op:Dinsdag 4 juni 2024 om 19.15 uur.
Dinsdag 2 juli 2024 om 19.15 uur.

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden voor Gast van de raad? Dan kunt u een mail sturen aan griffie@barendrecht.nl. Ook kunt de griffie bellen via 14 0180.