Europese verkiezingen 2024: waar stemt u precies voor?

16 mei 2024, 15:51
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Op 6 juni 2024 kunt u stemmen voor de Europese Parlementsverkiezingen. Sommige mensen hebben hun stempas inmiddels ontvangen. Toch lopen veel Nederlanders niet warm voor de Europese verkiezingen. Zo bracht tijdens de verkiezingen van 2019 maar 41,9% van de stemgerechtigde Nederlanders hun stem uit. In Barendrecht was dit 42,2%. Terwijl de wetten en regels van de Europese Unie (EU) veel invloed hebben op ons dagelijks leven.

Twintig Nederlandse partijen doen op 6 juni mee aan de Europese verkiezingen. U stemt op een Nederlandse partij. De partij die u kiest komt alleen niet onder haar eigen partijnaam in het Europees Parlement, maar onder één van de zeven Europese Fracties. Zo maken de VVD en D66 bijvoorbeeld samen deel uit van dezelfde fractie, namelijk Renew Europe (de liberalen) en zijn CDA en ChristenUnie onderdeel van de Europese Volkspartij (christendemocraten). Net zoals in de Tweede Kamer kunnen deze partijen sterk van mening verschillen.

Wat doet het Europees Parlement?

Het Europees Parlement heeft een aantal belangrijke taken. Ze keuren Europese wetten goed of af, kijken de EU-begroting na en controleren andere EU-instellingen. Vooral het goed- of afkeuren van wetten is belangrijk, want de wetten en regels van de Europese Unie hebben veel invloed op ons dagelijks leven. Denk hierbij aan het vrij reizen tussen lidstaten, de invoering van de euro maar ook of u uit een papieren of plastic rietje drinkt. Voorbeelden van Europese thema’s die in 2024 een grote rol spelen zijn migratie en veiligheid. Door uw stem uit te brengen bepaalt u mede welke partijen een grote of kleine stem krijgen in het bepalen van het beleid rondom deze thema’s.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de Europese Verkiezingen? Kijk dan op https://www.barendrecht.nl/verkiezingen.