Doet u als wijkbewoner van Buitenoord mee met de klankbordgroep over afval?

1 februari 2024, 11:14
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Het afvalbeleid in Barendrecht wordt vernieuwd. Om dit zo goed mogelijk te doen is hulp van inwoners onmisbaar. Daarom start de gemeente met een klankbordgroep in de wijk Buitenoord. Woont u in Buitenoord en deelt u graag uw ervaringen, wensen en ideeën rondom afval met ons? Geef u dan op via https://www.barendrecht.nl/klankbordgroepafvalbeleid.

Om te komen tot een logisch afvalbeleid is een optimale balans tussen service, kosten en milieu wenselijk. Het streven is om nog minder restafval te hebben. Wilt u als bewoner van de wijk Buitenoord met ons meedenken? Dan horen wij graag van u. Dit jaar worden er ongeveer 4 avondsessies georganiseerd, waarin de deelnemers aan de klankbordgroep met medewerkers van de gemeente en wethouder Dirk Vermaat in gesprek gaan over het afvalbeleid in Barendrecht. Vermaat: “Wij horen graag wat volgens u verbeterpunten zijn. Aan de hand van alle input voeren we waar mogelijk testen uit in de wijk. Zo ondervinden we in de praktijk wat wel en niet werkt en hoe het nieuwe afvalbeleid het beste vorm kan krijgen. Gebruiksgemak, milieu, betaalbaarheid en een fraai straatbeeld staan hierbij voorop.”

Aanpak gemeentebreed uitrollen

Dat Buitenoord is gekozen als proefwijk voor de klankbordgroep is geen toeval. Met zowel laag- als hoogbouw en verschillende gezinssamenstellingen geeft het namelijk een representatief beeld voor de hele gemeente. Zodra gedurende de proef een succesvolle aanpak is gevonden, stellen we een beleidsnotitie op voor het afvalbeleid. Deze notitie delen we met de gemeenteraad. Als de gemeenteraad hiermee instemt, kan de aanpak in heel Barendrecht worden ingevoerd. Naar verwachting duurt het hele traject tot eind 2025.