Denk wijkgericht met ons mee over een verbeterd afvalbeleid

18 april 2024, 09:00

De gemeente werkt aan een verbeterd afvalbeleid. Daarbij kunnen we de hulp van inwoners goed gebruiken. Op wijkniveau brengen wij de ervaringen en wensen van inwoners in kaart. We begonnen met een klankbordgroep afval voor Buitenoord. Deze gesprekken, waar ook wethouder Dirk Vermaat bij aanwezig was, leverden veel nuttige informatie op. Nu is het tijd om ook met inwoners van andere wijken te spreken. Doet u mee?

Heeft u ideeën over hoe we tot een verbeterd afvalbeleid kunnen komen, met een optimale balans tussen service, kosten en milieu? En waarbij we met elkaar nog minder restafval hebben? Dan horen wij graag van u. Alle bewoners van Barendrecht zijn welkom. Aan de hand van de aanmeldingen maken wij een verdeling op wijkniveau. Door deze wijkgerichte aanpak is er ruimte en aandacht voor het unieke karakter van iedere wijk, worden de groepen niet te groot en kan iedereen worden gehoord.

Meedoen?

Op basis van de aanmeldingen worden er per wijk verschillende bijeenkomsten georganiseerd, waarin deelnemers aan de klankbordgroep met medewerkers van de gemeente en wethouder Vermaat in gesprek gaan over het afvalbeleid. Sommige verbeteringen kunnen aan de hand van de sessies misschien snel worden ingevoerd, andere moeten mogelijk eerst worden getest in de wijk. Interesse? Geef u dan op via www.barendrecht.nl/klankbordgroepafvalbeleid.