Commissievergaderingen 27 en 28 mei

27 mei 2024, 15:22
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Maandag 27 mei vanaf 20.00 uur vergadert de commissie Algemene Zaken en Financiën (AZ&F). Dinsdag 28 mei vanaf 20.00 uur vergaderen de gecombineerde commissies Ruimte/AZ&F en Samenleving/AZ&F. Belangstellenden zijn van harte welkom. Ook worden de vergaderingen live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem.

Onderwerpen commissie Algemene Zaken en Financiën 27 mei

  • Toestemming wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (adviserend)
  • Toestemming wijziging gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard (adviserend)
  • Zienswijze ontwerpbegroting 2025 DCMR (adviserend)
  • Zienswijze ontwerpbegrotingswijziging 2024 en ontwerpbegroting 2025 GRJR (adviserend)
  • Toestemming wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Rotterdam-Rijnmond (adviserend)
  • Ontwerpbegroting 2025 en jaarverslag 2023 gemeenschappelijke regeling GGD Rotterdam-Rijnmond (adviserend)

Spreekrecht

Tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering kunt u zich aanmelden voor het spreekrecht. Dit kan per e-mail via griffie@barendrecht.nl of telefonisch bij de commissiegriffier, de heer P.J.M. van der Valk op telefoonnummer 14 0180.

Vergaderstukken

Bekijk de conceptagenda en de vergaderstukken.

Live uitzending

U kunt de vergadering rechtstreeks volgen en achteraf terugkijken.

Onderwerp gecombineerde commissie Ruimte/AZ&F 28 mei

  • Parkeerbeleid De Stationstuinen (oriënterend)

Spreekrecht

Tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering kunt u zich aanmelden voor het spreekrecht. Dit kan per e-mail via griffie@barendrecht.nl of telefonisch bij de commissiegriffier, mevrouw P. Utberg op telefoonnummer 14 0180.

Vergaderstukken

Live uitzending

U kunt de vergadering rechtstreeks volgen en achteraf terugkijken.

Onderwerpen gecombineerde commissie Samenleving/AZ&F 28 mei

  • Bewust Barendrecht (oriënterend)
  • Integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP) (oriënterend en adviserend)
  • Motie EVB ‘Kwiek Uit De WijkKliniek’

Spreekrecht

Tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering kunt u zich aanmelden voor het spreekrecht. Dit kan per e-mail via griffie@barendrecht.nl of telefonisch bij de commissiegriffier, mevrouw A. Mak op telefoonnummer 14 0180.

Vergaderstukken

Live uitzending

U kunt de vergadering rechtstreeks volgen en achteraf terugkijken.