Commissievergaderingen 15 en 16 april

11 april 2024, 09:47
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Maandag 15 april vanaf 20.00 uur vergadert de commissie Algemene Zaken en Financiën. Dinsdag 16 april vanaf 20.00 uur vergadert de commissie Ruimte. Belangstellenden zijn van harte welkom. Ook worden de vergaderingen live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem.

Onderwerpen commissie Algemene Zaken en Financiën 15 april

  • Zienswijze 3e wijziging GR SVHW 2023 (adviserend)
  • Rekenkamer (adviserend/alleen voor raads- en commissieleden)

Spreekrecht

Tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering kunt u zich aanmelden voor het spreekrecht. Dit kan per e-mail via griffie@barendrecht.nl of telefonisch bij de commissiegriffier, de heer P.J.M. van der Valk op telefoonnummer 14 0180.

Vergaderstukken

Live uitzending

U kunt de vergadering rechtstreeks volgen en achteraf terugkijken.

Onderwerpen commissie Ruimte 16 april

  • Voortgang opstellen erfgoedbeleid (oriënterend)
  • Vervoersplan RET 2025 (oriënterend)

Spreekrecht

Tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering kunt u zich aanmelden voor het spreekrecht. Dit kan per e-mail via griffie@barendrecht.nl of telefonisch bij de commissiegriffier, mevrouw P. Utberg op telefoonnummer 14 0180.

Vergaderstukken

Live uitzending

U kunt de vergadering rechtstreeks volgen en achteraf terugkijken.