Commissievergaderingen 13 en 14 mei

10 mei 2024, 14:06
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Maandag 13 mei vanaf 20.00 uur vergadert de commissie Algemene Zaken en Financiën. Dinsdag 14 mei vanaf 20.00 uur vergaderen de commissies Ruimte en Samenleving. Belangstellenden zijn van harte welkom. Ook worden de vergaderingen live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem.

Onderwerpen commissie Algemene Zaken en Financiën 13 mei

  • Herhuisvesting van de stichting Voedselbank Barendrecht en de stichting Overburen aan de Kruidentuin (gecombineerd met commissie Samenleving/adviserend)
  • Zienswijze concept jaarstukken 2023 GR BAR-organisatie (adviserend)
  • Zienswijze begroting 2025 DBP (adviserend)
  • Toestemming wijziging GR BAR-organisatie (De BedrijfsvoeringsPartner) (adviserend)
  • Toestemming wijziging GR Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde (adviserend)
  • Toestemming wijziging GR Metropoolregio Rotterdam Den Haag (adviserend)

Spreekrecht

Tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering kunt u zich aanmelden voor het spreekrecht. Dit kan per e-mail via griffie@barendrecht.nl of telefonisch bij de commissiegriffier, de heer P.J.M. van der Valk op telefoonnummer 14 0180.

Vergaderstukken

Bekijk de conceptagenda en de vergaderstukken.

Live uitzending

U kunt de vergadering rechtstreeks volgen en achteraf terugkijken.

Onderwerpen commissie Ruimte 14 mei

  • Verordening Woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2024 (adviserend)
  • Locaties solar carports (oriënterend)

Spreekrecht

Tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering kunt u zich aanmelden voor het spreekrecht. Dit kan per e-mail via griffie@barendrecht.nl of telefonisch bij de commissiegriffier, mevrouw P. Utberg op telefoonnummer 14 0180.

Vergaderstukken

Live uitzending

U kunt de vergadering rechtstreeks volgen en achteraf terugkijken.

Onderwerpen commissie Samenleving 14 mei

  • Presentatie IZA/GALA (oriënterend)

Spreekrecht

Tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering kunt u zich aanmelden voor het spreekrecht. Dit kan per e-mail via griffie@barendrecht.nl of telefonisch bij de commissiegriffier, mevrouw A. Mak op telefoonnummer 14 0180.

Vergaderstukken

Live uitzending

U kunt de vergadering rechtstreeks volgen en achteraf terugkijken.