Commissievergaderingen 10 en 11 juni

8 juni 2024, 07:23
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Maandag 10 juni vanaf 20.00 uur vergadert de gecombineerde commissie AZ&F/Ruimte/Samenleving. Dinsdag 11 juni vanaf 20.00 uur vergaderen de commissies Ruimte en Samenleving. Belangstellenden zijn van harte welkom. Ook worden de vergaderingen live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem.

Onderwerpen gecombineerde commissie AZ&F/Ruimte/Samenleving 10 juni

 • Presentatie Integraal Accommodatie Plan (IAP) (gecombineerd met cie. Ruimte en cie. Samenleving, oriënterend)
 • Zienswijze conceptbegroting 2025 en 2e begrotingswijziging 2024 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (adviserend)
 • Zienswijze ontwerpbegroting 2025 MRDH (adviserend)
 • Aanvraag Vangnetuitkering BUIG 2023 (adviserend)
 • 1e wijziging Verordening Hondenbelasting 2024 (adviserend)
 • Zienswijze ontwerpbegroting 2025 Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde (adviserend)
 • Zienswijze conceptbegroting 2025 en 1e begrotingswijziging 2024 SVHW (adviserend)
 • Zienswijze ontwerpbegroting 2025 GR Nieuw Reijerwaard (adviserend)

Spreekrecht

Tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering kunt u zich aanmelden voor het spreekrecht. Dit kan per e-mail via griffie@barendrecht.nl of telefonisch bij de griffier, mevrouw C.M. Krouwel op telefoonnummer 14 0180.

Vergaderstukken

Bekijk de conceptagenda en de vergaderstukken.

Live uitzending

U kunt de vergadering rechtstreeks volgen en achteraf terugkijken.

Onderwerpen commissie Ruimte 11 juni

 • Verkeersveiligheid en geluidsoverlast op de Kilweg, Leedeweg en Boezemweg (adviserend)
 • Ontwerp-omgevingsvergunning en verklaring van geen bedenkingen bouwplan 27 woningen, Hof van Barendrecht, 1e Barendrechtseweg 92a (adviserend)

Spreekrecht

Tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering kunt u zich aanmelden voor het spreekrecht. Dit kan per e-mail via griffie@barendrecht.nl of telefonisch bij de commissiegriffier, mevrouw P. Utberg op telefoonnummer 14 0180.

Vergaderstukken

Live uitzending

U kunt de vergadering rechtstreeks volgen en achteraf terugkijken.

Onderwerpen commissie Samenleving 11 juni

 • Visie en uitvoeringsplan Buurtpreventie (adviserend)
 • Integraal Veiligheidsbeleid 2025-2028 (adviserend)
 • Evaluatie Oud en Nieuw 2023-2024 en brainstorm Vuurwerkvrije gemeente (oriënterend)
 • Motie D66 ‘Beter Thuis met Dementie’ (oriënterend)

Spreekrecht

Tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering kunt u zich aanmelden voor het spreekrecht. Dit kan per e-mail via griffie@barendrecht.nl of telefonisch bij de commissiegriffier, mevrouw G. Buijs op telefoonnummer 14 0180.

Vergaderstukken

Live uitzending

U kunt de vergadering rechtstreeks volgen en achteraf terugkijken.