College op de helft: veel bereikt, maar sombere vooruitzichten

31 mei 2024, 10:04

Het Barendrechtse college van burgemeester en wethouders is halverwege de bestuursperiode 2022 – 2026. Een moment om stil te staan bij wat al is bereikt, maar ook om vooruit te kijken. Vandaag zijn daarom de tussentijdse evaluatie van het meerjarenprogramma 2022 – 2026 en de Voorjaarsnota 2025 aangeboden aan de gemeenteraad. Deze documenten laten zien hoe Barendrecht ervoor staat en welke keuzes het college voorstelt om financieel gezond te blijven.

Ongeveer twee derde van de afgesproken acties uit het meerjarenprogramma verloopt volgens verwachting of zijn inmiddels gerealiseerd. Er wordt gebouwd aan (betaalbare) woningen, met voorrang voor Barendrechters, en aan schoolgebouwen. Er wordt geïnvesteerd in gezondheid en beweging. Als het om veiligheid gaat is er extra cameratoezicht, verbeterde gemeentelijke handhaving en zijn er meer wijkagenten en verkeersveilige aanpassingen in de buitenruimte. Een mijlpaal is de eigen Barendrechtse organisatie per 1 januari 2024. Sindsdien heeft de gemeente weer grotendeels eigen medewerkers. Dat gaat hand in hand met betere dienstverlening: het digitaal aanvragen van reisdocumenten, lagere wachttijden aan de telefoon, een rijbewijs afhalen zonder afspraak, takkenrondes voor snoeiafval, meer (ondergrondse) papiercontainers in de wijken, het stoppen met betalen per klepbeweging voor afval en verruiming van de openingstijden van het afvalaanbiedstation.

Maar er zijn ook uitdagingen waarop moet worden bijgestuurd. Stijgende rente en bouwkosten zorgen voor financiële tekorten en tegenvallers, bijvoorbeeld bij het grootschalige woningbouwproject De Stationstuinen. De kosten voor jeugd- en ouderenzorg nemen fors toe de komende jaren. Om die tekorten op te vangen, moeten pijnlijke keuzes gemaakt worden: bezuinigen, ambities bijstellen en de lasten voor burgers en bedrijven verhogen.

Voorjaarsnota

In de Voorjaarnota 2025 presenteert het college van B&W de voorgestelde keuzes. Inclusief een pakket aan besparingsvoorstellen en lastenverhogingen om het huishoudboekje van de gemeente op orde te houden. Daarbij is de keuze gemaakt om zo min mogelijk te schrappen in de kwaliteit van de voorzieningen. Hiervoor moet flink worden gesneden in subsidies aan maatschappelijke partners en gaan ook de lasten voor inwoners en ondernemers omhoog.

Wethouder Lennart van der Linden (Financiën): “Met deze voorjaarsnota nemen we onze verantwoordelijkheid. Bijsturen is écht noodzakelijk. We zijn ons zeer bewust van de impact die dit heeft op ons dorp. Helaas is het nodig en we zijn ervan overtuigd dat dit een evenwichtig pakket aan maatregelen is. We willen zo min mogelijk afbreuk doen aan de voorzieningen die Barendrecht zo’n fijn dorp maken om in te leven. Als het nieuwe kabinet niet ingrijpt, stevenen gemeenten in heel Nederland af op een miljardenstrop in 2026 en verder. De bijdrage die de gemeente ontvangt vanuit de Rijksoverheid valt enorm tegen. Ook het onlangs gepresenteerde hoofdlijnenakkoord biedt weinig verlichting.”

Behandeling Voorjaarsnota in de gemeenteraad

De Voorjaarsnota 2025 is een voorstel van het college en biedt kaders voor de begroting die in november moet worden vastgesteld door de gemeenteraad. De Voorjaarsnota en de tussentijdse evaluatie worden besproken in de commissie Algemene Zaken en Financiën besproken op 17 juni. Daarna staat het op 9 juli op de agenda van de gemeenteraad.