Binnenkort eerste sessie klankbordgroep afval Buitenoord

15 februari 2024, 08:00
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

De gemeente werkt aan een verbeterd afvalbeleid, waarbij het ons streven is om nog minder restafval te hebben. Hulp van inwoners is hierbij onmisbaar. We beginnen op wijkniveau, met een klankbordgroep afval voor Buitenoord. Twee weken geleden deden wij hiervoor een oproep. Inmiddels hebben we voldoende aanmeldingen voor de klankbordgroep. Wij waarderen het enorm dat zoveel wijkbewoners hun ervaringen, wensen en ideeën omtrent afval met ons willen delen.

Over enkele weken komt de klankbordgroep voor het eerst bij elkaar. Deelnemers kunnen dan kennismaken met elkaar, medewerkers van de gemeente en wethouder Dirk Vermaat. Na een korte presentatie over ons afvalbeleid horen we graag van de aanwezigen wat verbeterpunten kunnen zijn. Sommige verbeteringen kunnen misschien snel worden ingevoerd, andere moeten mogelijk eerst worden getest in de wijk. Zo ondervinden we in de praktijk wat wel en niet werkt en hoe het nieuwe afvalbeleid het beste gemeentebreed vorm kan krijgen. Wij houden u via onze gemeentelijke kanalen op de hoogte van alle ontwikkelingen.