Bedrijveninvesteringszone Dierenstein met vijf jaar verlengd

20 februari 2024, 09:32

BIZ Dierenstein wordt voor vijf jaar verlengd. Op 13 februari 2024 zijn de stemmen voor de verlenging van Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Dierenstein geteld. De meerderheid was voorstander van deze verlenging. Dit betekent dat ondernemers het belangrijk genoeg vinden om de structurele samenwerking tussen ondernemers en vastgoedeigenaren voort te zetten.

Wethouder Lennart van der Linden is blij met het resultaat: ”De Bedrijveninvesteringszone is van grote waarde voor de gemeente Barendrecht. De keuze dat een groot deel van de ondernemers en eigenaren het verlengd wil hebben, laat zien dat ook de zij het belang hiervan inzien. Samen zorgen we zo voor het continue verbeteren van bedijventerrein Dierenstein.”

Samen werken aan het bedrijventerrein

Een Bedrijveninvesteringszone is van groot belang in een gemeente. Ondernemers en vastgoedeigenaren in het gebied gaan zelf over het bedrijventerrein als het gaat om veiligheid, het onderhouden en schoon houden van de locatie. Ze hebben hier dan ook financiële middelen voor. Daarnaast wordt door een BIZ een eenheid gevormd. Samen zijn ze vertegenwoordiger van het bedrijventerrein Dierenstein. Daarbij is bijvoorbeeld communicatie naar de gemeente makkelijker en kunnen zaken snel besproken worden.

“Na de overgang van Belangenvereniging Dierenstein naar de BIZ Dierenstein, zijn er in de afgelopen vijf jaar in samenwerking met ParkTrust, de parkmanager, de nodige stappen gemaakt in de veiligheid, reparaties en het schoonhouden van het bedrijventerrein. De komende vijf jaar zal een uitdaging zijn voor het bestuur, mede door de veranderingen die zullen gaan plaatsvinden, waarvan wij de ondernemers op Dierenstein uiteraard op de hoogte zullen houden. De gemeente heeft het al aangehaald: Samen staan wij sterk.”, aldus bestuur BIZ Dierenstein.

Bedrijveninvesteringszone

Een BIZ is een zone op een bedrijventerrein of in een winkelgebied. Het doel van een BIZ is onder andere om ondernemers die gevestigd zijn in zo’n zone met elkaar te verenigen. Binnen dit initiatief betalen alle ondernemers en eigenaren voor zaken die het gebied verbeteren. In Barendrecht is op dit moment BIZ Dierenstein het enige initiatief voor een BIZ. Er zijn wel gesprekken en plannen om BIZ Middenbaan per 2025 weer op te richten.