5 en 6 februari commissievergaderingen

5 februari 2024, 09:39
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Maandag 5 februari vanaf 20.00 uur vergadert de commissie Algemene Zaken en Financiën. Dinsdag 6 februari vanaf 20.00 uur vergaderen de commissies Ruimte en Samenleving. Belangstellenden zijn van harte welkom. Ook worden de vergaderingen live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem.

Onderwerpen commissie Algemene Zaken en Financiën 5 februari

  • Slotwiziging begroting 2023 (oriënterend)
  • Rekenkamer (oriënterend)

Spreekrecht

Tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering kunt u zich aanmelden voor het spreekrecht. Dit kan per email of telefonisch bij de commissiegriffier, de heer P.J.M. van der Valk (14 0180).

Vergaderstukken

Bekijk de conceptagenda en de vergaderstukken.

Live uitzending

U kunt de vergadering rechtstreeks volgen en achteraf terugkijken.

Onderwerpen commissie Ruimte 6 februari

  • Agenderingsverzoek Betaalbare woningen voor Barendrechters (oriënterend)
  • Programma Stedelijk Water 2024-2028 (adviserend)
  • Uitwerking motie ‘Onderzoek naar alternatieve platforms voor toekennen van woningen’ (oriënterend)

Spreekrecht

Tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering kunt u zich aanmelden voor het spreekrecht. Dit kan per email of telefonisch bij de commissiegriffier, mevrouw P. Utberg (14 0180).

Vergaderstukken

Bekijk de conceptagenda en de vergaderstukken.

Live uitzending

U kunt de vergadering rechtstreeks volgen en achteraf terugkijken.

Onderwerpen commissie Samenleving 6 februari

  • Regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Rotterdam Rijnmond 2024-2027 (adviserend)

Spreekrecht

Tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering kunt u zich aanmelden voor het spreekrecht. Dit kan per email of telefonisch bij de commissiegriffier, mevrouw A. Mak (14 0180).

Vergaderstukken

Bekijk de conceptagenda en de vergaderstukken.

Live uitzending

U kunt de vergadering rechtstreeks volgen en achteraf terugkijken.