4 en 5 maart commissievergaderingen

29 februari 2024, 09:30
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Maandag 4 maart vanaf 20.00 uur vergadert de commissie Algemene Zaken en Financiën. Dinsdag 5 maart vanaf 20.00 uur vergadert de commissie Samenleving. Belangstellenden zijn van harte welkom. Ook wordt de vergadering live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem.

Onderwerpen commissie Algemene Zaken en Financiën 4 maart

  • Zienswijze wijziging gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie, de Bedrijfsvoeringspartner
  • Wensen en bedenkingen deelname Decentrale overheden in aandelenbelang Stedin
  • Motie Raden in Verzet

Spreekrecht

Tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering kunt u zich aanmelden voor het spreekrecht. Dit kan per email of telefonisch bij de commissiegriffier, de heer P.J.M. van der Valk (14 0180).

Vergaderstukken

Bekijk de conceptagenda en de vergaderstukken.

Live uitzending

U kunt de vergadering rechtstreeks volgen en achteraf terugkijken.

Onderwerp commissie Samenleving 5 maart

  • Presentatie inzet politie Barendrecht

Spreekrecht

Tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering kunt u zich aanmelden voor het spreekrecht. Dit kan per email of telefonisch bij de commissiegriffier, mevrouw A. Mak (14 0180).

Vergaderstukken

Bekijk de conceptagenda en de vergaderstukken.

Live uitzending

U kunt de vergadering rechtstreeks volgen en achteraf terugkijken.