30 mei raadsvergadering

25 mei 2023, 15:36
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Dinsdag 30 mei vanaf 20.00 uur vergadert de gemeenteraad. Belangstellenden zijn van harte welkom. Ook wordt de vergadering live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem.

Onderwerpen

 • Barendrechtse organisatie 2024
 • Zienswijze conceptjaarstukken 2022 gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie
 • Woonvisie Barendrecht 2023-2027
 • Gedragscodes integriteit
 • Controleplan VIC 2023, Normenkaders 2022 en 2023, Frauderisicoanalyse, Misbruik & Oneigenlijk gebruik, Controleprotocol 2023
 • Zienswijze voorlopige jaarstukken 2022, ontwerp-begrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond
 • Verordening gemeentelijke onderscheidingen Barendrecht 2023
 • Vaststelling 1e wijziging GR SVHW 2023
 • Wijziging verordening Rechtspositie Raads- en commissieleden Barendrecht
 • Benoeming lid van de Raad van Toezicht OZHW
 • Verordening commissie klankbordgesprekken
 • Verlenging tijdelijke huisvesting acute noodopvang asielzoekers Zuider Carnisseweg 110a met 12 maanden
 • Toespraak nestor van de raad vanwege afscheid burgemeester Veldhuijzen

Vergaderstukken

Bekijk de conceptagenda en de vergaderstukken.

Live uitzending

U kunt de vergadering rechtstreeks volgen en achteraf terugkijken.