30 januari raadsvergadering

25 januari 2024, 11:28
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Dinsdag 30 januari vanaf 20.00 uur vergadert de gemeenteraad. Belangstellenden zijn van harte welkom. Ook wordt de vergadering live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem.

Onderwerpen raadsvergadering 30 januari

  • Initiatiefvoorstel Kindvriendelijke gemeente (bespreekstuk)
  • Voornemen uittreding gemeenschappelijke regeling Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde (bespreekstuk)
  • Investeringskrediet t.b.v. koop Dorpsstraat-Oost 3 (bespreekstuk)
  • Hondenbeleid 2024 (hamerstuk)
  • Zienswijze Vierde wijziging gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR) (hamerstuk)
  • Groenbeheerplan 2024-2028 gemeente Barendrecht (hamerstuk)
  • Speelruimteplan 2024 Barendrecht (hamerstuk)

Vergaderstukken

Bekijk de conceptagenda en de vergaderstukken.

Live uitzending

U kunt de vergadering rechtstreeks volgen en achteraf terugkijken.