27 februari raadsvergadering

22 februari 2024, 09:16
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Dinsdag 27 februari vanaf 20.00 uur vergadert de gemeenteraad. Belangstellenden zijn van harte welkom. Ook wordt de vergadering live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem.

Onderwerpen

  • Programma Stedelijk Water 2024-2028 (bespreekstuk)
  • Reactie op Kadernota 2025 GRJR (bespreekstuk)
  • Zienswijze op de ontwerpwijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde (NRIJ) (bespreekstuk)
  • Regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Rotterdam-Rijnmond 2024-2027 (hamerstuk)
  • Zienswijze wijziging GRJR (hamerstuk)
  • Wijziging Gemeenschappelijke Regeling GGD Rotterdam-Rijnmond (hamerstuk)
  • Zienswijze Wijziging GR DCMR (hamerstuk)

Vergaderstukken

Bekijk de conceptagenda en de vergaderstukken.

Live uitzending

U kunt de vergadering rechtstreeks volgen en achteraf terugkijken.