23 januari commissievergaderingen

18 januari 2024, 15:25
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Dinsdag 23 januari vanaf 20.00 uur vergaderen de commissies Ruimte en Samenleving. Belangstellenden zijn van harte welkom. Ook worden de vergaderingen live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem.

Onderwerpen commissie Ruimte 23 januari

  • Maatregelen Programma Geluid & Lucht (oriënterend)
  • Afvalbeleid (oriënterend)
  • Uitwerking motie ‘Onderzoek naar alternatieve platforms voor toekennen van woningen’ (oriënterend)

Spreekrecht

Tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering kunt u zich aanmelden voor het spreekrecht. Dit kan per email of telefonisch bij de commissiegriffier, mevrouw P. Utberg (14 0180).

Vergaderstukken

Bekijk de conceptagenda en de vergaderstukken.

Live uitzending

U kunt de vergadering rechtstreeks volgen en achteraf terugkijken.

Onderwerpen commissie Samenleving 23 januari

  • Presentatie energietransitie (oriënterend)

Spreekrecht

Tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering kunt u zich aanmelden voor het spreekrecht. Dit kan per email of telefonisch bij de commissiegriffier, mevrouw A. Mak (14 0180).

Vergaderstukken

Bekijk de conceptagenda en de vergaderstukken.

Live uitzending

U kunt de vergadering rechtstreeks volgen en achteraf terugkijken.