20 november Vergadering Commissie Algemene Zaken en Financiën en 21 november Vergadering Adviserende Commissie Ruimte

15 november 2023, 10:50
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Maandag 20 november vanaf 20.00 uur vergadert de Commissie Algemene Zaken en Financiën. Dinsdag 21 november vergadert de Adviserende Commissie Ruimte. Belangstellenden zijn van harte welkom. Ook worden de vergaderingen live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem.

Onderwerpen vergadering Commissie Algemene Zaken en Financiën

  • Verordening bezwaarschriften Barendrecht 2024 (Adviserend)
  • Zienswijze wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (Adviserend)
  • Voortgang Renovatie ’t Trefpunt (Oriënterend)

Onderwerpen vergadering Adviserende Commissie Ruimte

  • Nota van stedenbouwkundige uitgangspunten Vrouwenpolder fase 4

Spreekrecht

Tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering kunt u zich aanmelden voor het spreekrecht. Dit kan per email of telefonisch bij de commissiegriffier, de heer P.J.M. van der Valk (14 0180).

Vergaderstukken

Bekijk de conceptagenda en de vergaderstukken.

Live uitzending

U kunt de vergadering rechtstreeks volgen en achteraf terugkijken.