2 april commissievergaderingen

28 maart 2024, 09:49
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Dinsdag 2 april vanaf 20.00 uur vergaderen de commissies Ruimte en de gecombineerde commissie Samenleving/Algemene Zaken en Financiën. Belangstellenden zijn van harte welkom. Ook worden de vergaderingen live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem.

Onderwerpen commissie Ruimte 2 april

  • Maatregelen geluidsoverlast Kilweg, Leedeweg, Boezemweg (oriënterend)
  • Intrekken Verordening Stimuleringslening Duurzaamheid (adviserend)
  • Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 3e Barendrechtseweg en Ziedewijdsekade 72 (adviserend)

Spreekrecht

Tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering kunt u zich aanmelden voor het spreekrecht. Dit kan per e-mail via griffie@barendrecht.nl of telefonisch bij de commissiegriffier, mevrouw P. Utberg op telefoonnummer 14 0180.

Vergaderstukken

Live uitzending

U kunt de vergadering rechtstreeks volgen en achteraf terugkijken.

Onderwerpen gecombineerde commissie Samenleving/Algemene Zaken en Financiën 2 april

  • Structuurvisie Detailhandel & Horeca (oriënterend)
  • Beleidsregel evenementen (oriënterend)

Spreekrecht

Tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering kunt u zich aanmelden voor het spreekrecht. Dit kan per e-mail via griffie@barendrecht.nl of telefonisch bij de commissiegriffier, mevrouw A. Mak op telefoonnummer 14 0180.

Vergaderstukken

Live uitzending

U kunt de vergadering rechtstreeks volgen en achteraf terugkijken.