19 maart vergadering commissie Ruimte

14 maart 2024, 10:27
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Dinsdag 19 maart vanaf 20.00 uur vergadert de raadscommissie Ruimte. Belangstellenden zijn van harte welkom. Ook wordt de vergadering live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem.

Onderwerp commissie Ruimte 19 maart

  • Windenergie Vaanplein (adviserend)

Spreekrecht

Tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering kunt u zich aanmelden voor het spreekrecht. Dit kan per e-mail via griffie@barendrecht.nl of telefonisch bij de commissiegriffier, mevrouw P. Utberg op telefoonnummer 14 0180.

Vergaderstukken

Live uitzending

U kunt de vergadering rechtstreeks volgen en achteraf terugkijken.