15 en 16 januari commissievergaderingen

11 januari 2024, 10:50
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Maandag 15 januari vanaf 20.00 uur vergadert de commissie Algemene Zaken en Financiën. Dinsdag 16 januari vanaf 20.00 uur vergadert de commissies Ruimte. Belangstellenden zijn van harte welkom. Ook worden de vergaderingen live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem.

Onderwerpen commissie Algemene Zaken en Financiën 15 januari

  • Zienswijze Vierde wijziging gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR) (adviserend)
  • Voornemen uittreding gemeenschappelijke regeling Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde (adviserend)
  • Investeringskrediet t.b.v. koop Dorpsstraat-Oost 3 (nagekomen stuk, adviserend)

Spreekrecht

Tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering kunt u zich aanmelden voor het spreekrecht. Dit kan per email of telefonisch bij de commissiegriffier, de heer P.J.M. van der Valk (14 0180).

Vergaderstukken

Bekijk de conceptagenda en de vergaderstukken.

Live uitzending

U kunt de vergadering rechtstreeks volgen en achteraf terugkijken.

Onderwerpen commissie Ruimte 16 januari

  • Speelruimteplan 2024 Barendrecht(adviserend)
  • Groenbeheerplan 2024-2028 gemeente Barendrecht (adviserend)

Spreekrecht

Tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering kunt u zich aanmelden voor het spreekrecht. Dit kan per email of telefonisch bij de commissiegriffier, mevrouw P. Utberg (14 0180).

Vergaderstukken

Bekijk de conceptagenda en de vergaderstukken.

Live uitzending

U kunt de vergadering rechtstreeks volgen en achteraf terugkijken.