12 februari commissie Algemene Zaken en Financiën

8 februari 2024, 10:22
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Maandag 12 februari vanaf 20.00 uur vergadert de commissie Algemene Zaken en Financiën. Belangstellenden zijn van harte welkom. Ook wordt de vergadering live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem.

Onderwerpen commissie Algemene Zaken en Financiën 12 februari

  • Reactie op Kadernota 2025 GRJR
  • Zienswijze wijziging GRJR
  • Wijziging Gemeenschappelijke Regeling GGD Rotterdam-Rijnmond
  • Zienswijze op de ontwerpwijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde
  • Zienswijze Wijziging GR DCMR

Spreekrecht

Tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering kunt u zich aanmelden voor het spreekrecht. Dit kan per email of telefonisch bij de commissiegriffier, de heer P.J.M. van der Valk (14 0180).

Vergaderstukken

Bekijk de conceptagenda en de vergaderstukken.

Live uitzending

U kunt de vergadering rechtstreeks volgen en achteraf terugkijken.