11 en 12 september commissievergaderingen

7 september 2023, 08:36
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Maandag 11 september vanaf 20.00 uur vergadert de commissie Algemene Zaken en Financiën. Dinsdag 12 september vanaf 20.00 uur vergadert de commissie Ruimte. Belangstellenden zijn van harte welkom. Ook worden de vergaderingen live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem.

Onderwerpen commissie Algemene Zaken en Financiën 11 september

  • Reactie wensen en behoeften met betrekking tot de GRJR naar aanleiding van wijziging Wgr
  • Zienswijze op de conceptbegroting 2024-2027 GR BAR-organisatie nieuwe stijl
  • Zienswijze 2e wijziging GR SVHW 2023
  • Financiële verordening Barendrecht 2023
  • Belastingnota 2023

Spreekrecht

Tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering kunt u zich aanmelden voor het spreekrecht. Dit kan per email of telefonisch bij de commissiegriffier, de heer P.J.M. van der Valk (14 0180).

Vergaderstukken

Bekijk de conceptagenda en de vergaderstukken.

Live uitzending

U kunt de vergadering rechtstreeks volgen en achteraf terugkijken.

kijken.

Onderwerpen commissie Ruimte 12 september

  • Beleidskader kleinschalige windturbines op gebouwen
  • Milieuopgave Barendrecht

Spreekrecht

Tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering kunt u zich aanmelden voor het spreekrecht. Dit kan per email of telefonisch bij de commissiegriffier, mevrouw P. Utberg (14 0180).

Vergaderstukken

Bekijk de conceptagenda en de vergaderstukken.

Live uitzending

U kunt de vergadering rechtstreeks volgen en achteraf terugkijken.