Commissievergaderingen 11 en 12 maart

11 maart 2024, 09:15
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Maandag 11 maart vanaf 20.00 uur vergadert de commissie Algemene Zaken en Financiën. Dinsdag 12 maart vanaf 20.00 uur vergadert de commissie Samenleving. Belangstellenden zijn van harte welkom. Ook wordt de vergadering live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem.

Onderwerpen commissie Algemene Zaken en Financiën 11 maart

  • Toelichting op financiële stand van zaken (oriënterend)
  • Toelichting voortgang nieuwe organisatie (oriënterend)

Spreekrecht

Tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering kunt u zich aanmelden voor het spreekrecht. Dit kan per e-mail via griffie@barendrecht.nl of telefonisch bij de commissiegriffier, de heer P.J.M. van der Valk op telefoonnummer 14 0180.

Vergaderstukken

Live uitzending

U kunt de vergadering rechtstreeks volgen en achteraf terugkijken.

Onderwerp commissie Samenleving 12 maart

  • Professionalisering BOA’s (oriënterend)

Spreekrecht

Tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering kunt u zich aanmelden voor het spreekrecht. Dit kan per e-mail via griffie@barendrecht.nl of telefonisch bij de commissiegriffier, mevrouw A. Mak op telefoonnummer 14 0180.

Vergaderstukken

Live uitzending

U kunt de vergadering rechtstreeks volgen en achteraf terugkijken.