Terug naar de vorige pagina

Snelfietsroute F15 Binnenlandse Baan

Aannemer Heijmans Infra B.V. heeft de werkzaamheden bij het kruispunt Binnenlandse Baan/Buitenlandse Baan tot de Maasstraat grotendeels afgerond. Hier is het fietspad langs het water verbreed, waardoor fietsers deze in beide richtingen kunnen gebruiken.

Het fietspad langs de kant van de woningen is verwijderd. Zo zijn er minder oversteekmomenten voor fietsers, wat de veiligheid moet vergroten. Aan de kant waar het fietspad is verdwenen komt in het najaar een groenstrook. Momenteel vinden er op de locatie nog wel wat herstelwerkzaamheden plaats. Deze werkzaamheden duren naar verwachting tot ongeveer half juli.

BouwApp

Aannemer Heijmans Infra B.V. werkt met de BouwApp. Via deze app kunt u de voortgang en actuele planning van het project volgen. Met deze QR code kunt u de app downloaden. Vervolgens via Barendrecht -> Snelfietsroute Binnenlandse Baan komt u bij de projectinformatie.

Vragen en contact

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de werkzaamheden, neem dan contact op met projectinuitvoering@barendrecht.nl t.a.v. dhr. A. van Lenten, projectleider civiel.