Terug naar de vorige pagina

Herinrichting ’t Vlak en Onderlangs

Aannemer GKB Realisatie B.V. voert in opdracht van gemeente Barendrecht de herinrichting uit. De geplande startdatum is 2 april. Wij verwachten dat alle werkzaamheden eind november 2024 zijn afgerond met uitzondering van de aanplant van het groen.

Wat gaat er gebeuren?

  • Het vervangen van alle bestratingen
  • Het aanbrengen van een gedeelte waterbergende fundering onder de rijbanen
  • Waterberging voor de groenvakken op ‘t Vlak
  • Het veranderen van de indeling van de (invaliden)parkeerplaatsen
  • Het verwijderen, vervangen en aanbrengen van groen

Planning

Fase 1: doorsteek Binnenlandse Baan naar het Onderlangs (Remax) voor een nieuwe aansluiting.
2 april 2024 t/m 25 juni 2024.

Fase 2: herinrichting van het Onderlangs tot aan het plein aan de Binnenlandse Baan.
26 juni 2024 t/m 16 september 2024.

Fase 3: aanleg verblijfsgebied met groenuitstraling ’t Vlak.
17 september t/m 29 november 2024.

Aanplanten plantvakken tussen december 2024 en maart 2025.

Weersinvloeden en andere (onvoorziene) omstandigheden kunnen de werkzaamheden verstoren. Dit kan leiden tot verschuivingen in de planning.

Bereikbaarheid

Om de hinder zo klein mogelijk te houden, heeft de aannemer voor de uitvoering van de werkzaamheden een faseringsplan opgesteld. Hierdoor blijven woningen en (winkel)panden zoveel mogelijk te voet bereikbaar en blijven er zoveel mogelijk parkeerplaatsen beschikbaar tijdens de uitvoering.

Het aanbieden van het huisvuil

Bewoners kunnen huisvuil (containers) op de voor hen bekende ophaaldag aanbieden langs de trottoirband van de dichtstbijzijnde bereikbare straat.

Vragen en contact

Heeft u vragen of ondervindt u hinder tijdens de werkzaamheden, neem dan contact op met de omgevingsmanager van GKB Realisatie B.V., Robert IJzerman via email robert@gkbgroep.nl of telefoon: 0180 642 929.

Voor vragen aan de gemeente kunt u contact opnemen via projectinuitvoering@barendrecht.nl, dhr. R. Blondé of bellen naar 14 0180 (ma t/m do).