Toegankelijkheidsverklaring

De gemeenteBarendrecht wil zo snelmogelijkvolledigvoldoenaan de overheidsstandaardWebrichtlijnenversie 2, op niveau A en AA. Voldoen aandezestandaard maakt onze website onder anderegebruiksvriendelijker en betertoegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Uitgesloten URL

Deze verklaring geldt voor de website: www.barendrecht.nl (hoofdwebsite).

Hoe zorgt de gemeente voor een toegankelijke website?

Om ervoor te zorgen dat onze website toegankelijk is, nemen wij de volgendemaatregelen:

  • Interne controlevóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
  • Periodieke interne controle: Onze redactie voertperiodiek tussentijdse controles uit op de content.
  • Training werknemers: Onze redacteurenhebbeneen training over toegankelijkheidgevolgd.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebbengenomeneentoegankelijkheidsprobleemervaart op onze website, laat het ons dan weten.

Is deze pagina naar wens?