Kees Goedhart Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

4 juli 2024, 15:40

Voor zijn vele inspanningen voor de palliatieve zorg en zijn inzet voor kwetsbaren in Rwanda, is Barendrechter Cornelis (Kees) Goedhart benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Namens Koning Willem-Alexander ontving hij deze onderscheiding van burgemeester Ronald Schneider.

De Koninklijke onderscheiding werd uitgereikt tijdens de Leiderschapsdag van Lelie Zorggroep in Nieuwerkerk aan den IJssel. De heer Goedhart heeft een bijzonder mooie plek in de harten van veel mensen. Daarmee doet hij zijn naam zeker eer aan. Eind jaren negentig al werd Kees Goedhart door zijn grote kennis en ervaring een van de eerste consulenten palliatieve zorg. Zijn passie en kunde waren van grote waarde en steun voor vele huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en specialisten binnen ziekenhuizen.

Basisvisie voor palliatieve zorg

De heer Goedhart heeft heel zijn leven besteed aan de ontwikkeling van de Nederlandse gezondheidzorg in het algemeen en de positie van de palliatieve geneeskunde in het bijzonder. Ook naast zijn werk heeft hij zich ingezet voor doorontwikkeling van de kwaliteit van zorg van de stervende mens. Zijn visie op de palliatieve zorg is de basisvisie op het vak geworden.

De heer Goedhart heeft een grote bijdrage geleverd aan de maatschappelijke bewustwording rondom palliatieve zorg en de verbinding van samenwerkende partijen hierin. Daarmee heeft hij werkzaamheden verricht die voor de samenleving van bijzonder grote waarde zijn. Door zijn consistentie bijdrage in de samenwerking met artsen, verpleegkundigen, geestelijk verzorgers, maatschappelijk werkenden en beleidsmedewerkers heeft hij velen geholpen een stap verder te denken en gezamenlijke verantwoordelijkheid te nemen in het door ontwikkelen van palliatieve zorg en de kwaliteit ervan.

Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg

Kees Goedhart richtte de stichting ‘Leerhuizen Palliatieve zorg’ op. Sinds 2004 organiseert deze stichting regionaal en landelijk cursussen en workshops. Door zijn ervaring, vakkennis en onderwijskundige talenten is de heer Goedhart voor artsen en verpleegkundigen een inspirerende docent palliatieve zorg geweest.

In 2009 werd Kees Goedhart voorzitter van het Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam (NPZR) en omstreken. Mede door zijn inzet is het NPZR een succesvol en toonaangevend netwerk geworden. Dit netwerk heeft bijgedragen aan een structurele verbetering van de palliatieve zorg in verpleeghuizen en in de eerste lijn.

Zorg voor kwetsbaren in Rwanda

De betrokkenheid van Kees Goedhart bij zijn medemens blijft niet binnen de Nederlandse grenzen. Hij heeft zijn kennis en vaardigheden ingezet om in ontwikkelingslanden de erbarmelijke omstandigheden van ouderen te verbeteren. Dankzij een samenwerking tussen een aantal Nederlandse zorgorganisaties wordt in Rwanda sinds 2011 een ziekenhuis ondersteund in de vorm van onderwijs aan plaatselijke verpleegkundigen en artsen. Dat is aan de heer Goedhart te danken. Zijn inzet zorgde ervoor dat veel zorgorganisaties belangeloos participeren in dit mooie project. Kees Goedhart is heel zijn leven betrokken geweest bij het ziekenhuis in Rwanda als arts en docent. Hij is dan ook nog steeds van grote betekenis voor de mensen daar.

Pensioen

Op 16 januari van dit jaar is de heer Goedhart met pensioen gegaan. Toch doet hij tot aan de naderende zomervakantie op afroep nog advieswerk voor de Lelygroep. Met name op palliatieve vraagstukken en ontwikkelingen.