Hoorzitting Commissie bezwaarschriften 26 april 2023

13 april 2023, 16:39
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Op woensdag 26 april 2023 houdt de Commissie bezwaarschriften een openbare hoorzitting in het gemeentehuis.

Tijdens deze hoorzitting wordt het volgende bezwaar behandeld:

  • 20.00 uur: last onder dwangsom botenhuis op perceel D11430 achter Noldijk 173.

Als u bij deze hoorzitting aanwezig wilt zijn of als u vragen heeft over deze hoorzitting, dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de Commissie bezwaarschriften, mevrouw mr. V. Kanhai, op telefoonnummer 0180 451 751.

Let op: na publicatie kan de agenda zijn gewijzigd.