Hoorzitting Commissie bezwaarschriften 13 september

7 augustus 2023, 09:00
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Op woensdag 13 september houdt de Commissie bezwaarschriften een openbare hoorzitting in het gemeentehuis.

Tijdens deze hoorzitting worden de volgende bezwaren behandeld:

  • 20.00 uur: Weigering omgevingsvergunning Voordijk 275 Barendrecht.
  • 20.00 uur: Reactie op ingebrekestelling in verband met niet tijdig bekend maken van een van rechtswege verleende omgevingsvergunning Voordijk 275 Barendrecht.

Als u bij deze hoorzitting aanwezig wilt zijn of als u vragen heeft over deze hoorzitting, dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de Commissie bezwaarschriften, de heer mr. B.A.M. Suijkerbuijk, op telefoonnummer 0180 451 751.

Let op: na publicatie kan de agenda zijn gewijzigd.