9 juli raadsvergadering

9 juli 2024, 10:42
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Dinsdag 9 juli vanaf 20.00 uur vergadert de gemeenteraad. Belangstellenden zijn van harte welkom. Ook wordt de vergadering live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem.

Onderwerpen

  • Jaarstukken 2023 (bespreekstuk)
  • Meerjarenprognose Grondexploitaties 2024 (hamerstuk)

Vergaderstukken

Bekijk de conceptagenda en de vergaderstukken.

Live uitzending

U kunt de vergadering rechtstreeks volgen en achteraf terugkijken.