19 en 20 juni commissievergaderingen

15 juni 2023, 12:14
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Maandag 19 juni vanaf 20.00 uur vergadert de commissie Algemene Zaken en Financiën. Dinsdag 20 juni vanaf 20.00 uur vergaderen de commissies Ruimte en Samenleving. Belangstellenden zijn van harte welkom. Ook worden de vergaderingen live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem.

Onderwerpen commissie Algemene Zaken en Financiën 19 juni

 • Terugkoppeling verbonden partijen
 • Jaarstukken 2022
 • 1e Tussenrapportage 2023
 • Voorjaarsnota 2024
 • Toekomst Inge de Bruijnzwembad

Spreekrecht

Tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering kunt u zich aanmelden voor het spreekrecht. Dit kan per email of telefonisch bij de commissiegriffier, de heer P.J.M. van der Valk (14 0180).

Vergaderstukken

Bekijk de conceptagenda en de vergaderstukken.

Live uitzending

U kunt de vergadering rechtstreeks volgen en achteraf terugkijken.

Onderwerpen commissie Ruimte 20 juni

 • Groenvisie Barendrecht 2030
 • Ontwikkelingen Koedoodzone
 • Woonprogramma

Spreekrecht

Tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering kunt u zich aanmelden voor het spreekrecht. Dit kan per email of telefonisch bij de griffier, mevrouw C.M. Krouwel (14 0180).

Vergaderstukken

Bekijk de conceptagenda en de vergaderstukken.

Live uitzending

U kunt de vergadering rechtstreeks volgen en achteraf terugkijken.

Onderwerpen commissie Samenleving 20 juni

 • Presentatie Stichting Leergeld
 • Themasessie langer thuis wonen, welzijn en zorg
 • Veiligheidsanalyse Integraal Veiligheidsbeleid 2024-2027

Spreekrecht

Tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering kunt u zich aanmelden voor het spreekrecht. Dit kan per email of telefonisch bij de commissiegriffier, mevrouw A. Mak (14 0180).

Vergaderstukken

Bekijk de conceptagenda en de vergaderstukken.

Live uitzending

U kunt de vergadering rechtstreeks volgen en achteraf terugkijken.