13 en 14 maart commissievergaderingen

9 maart 2023, 15:12
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Maandag 13 maart vanaf 20.00 uur vergadert de commissie Algemene Zaken en Financiën. Dinsdag 14 maart vanaf 19.30 uur vergadert de commissie Ruimte en vanaf 20.00 uur de commissie Samenleving. Belangstellenden zijn van harte welkom. Ook worden de vergaderingen live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem.

Onderwerpen commissie AZ&F 13 maart

  • Onderzoeksprogramma Rekenkamer 2023
  • Renovatie ’t Trefpunt
  • Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond i.v.m. fusie Voorne aan Zee

Spreekrecht

Tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering kunt u zich aanmelden voor het spreekrecht. Dit kan per email of telefonisch bij de commissiegriffier, de heer P.J.M. van der Valk (14 0180).

Vergaderstukken

Bekijk de conceptagenda en de vergaderstukken.

Live uitzending

U kunt de vergadering rechtstreeks volgen en achteraf terugkijken.

Onderwerpen commissie Ruimte 14 maart

  • Nota van uitgangspunten flexwonen Maasstraat
  • Beeldkwaliteitsplan Lagewei fase 2 en 3a
  • Ontwikkelingen Windpark Vaanplein
  • Aanpak geluidshinder rondwegen Barendrecht

Spreekrecht

Tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering kunt u zich aanmelden voor het spreekrecht. Dit kan per email of telefonisch bij de commissiegriffier, mevrouw P. Utberg (14 0180).

Vergaderstukken

Bekijk de conceptagenda en de vergaderstukken.

Live uitzending

U kunt de vergadering rechtstreeks volgen en achteraf terugkijken.

Onderwerpen commissie Samenleving 14 maart

  • Presentatie laaggeletterdheid
  • Presentatie gezondheid, bewegen en preventie
  • Concept motie Maatschappelijke Talent Ontwikkeling

Spreekrecht

Tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering kunt u zich aanmelden voor het spreekrecht. Dit kan per email of telefonisch bij de commissiegriffier, mevrouw A. Mak (14 0180).

Vergaderstukken

Bekijk de conceptagenda en de vergaderstukken.

Live uitzending

U kunt de vergadering rechtstreeks volgen en achteraf terugkijken.