Woonlasten stijgen, waaronder voor veel huishoudens de energiekosten. Zonnepanelen kunnen hier verandering in brengen. Door te investeren in zonnepanelen kan op de energierekening worden bespaard. Zonne-energie is milieuvriendelijk en met de zon als onuitputtelijke energiebron dragen wij bij aan een duurzamere wereld. Om u op weg te helpen zijn wij aangesloten bij de Zonatlas.

Wat is Zonatlas?

De Zonatlas toont voor elk dak binnen Barendrecht of het geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen en het opwekken van zonne-energie. Daarbij wordt rekening gehouden met de hoogte van gebouwen, de oppervlakte en de hellingshoek van het dak. Maar ook met de hoeveelheid zon en schaduw van bijvoorbeeld schoorstenen en bomen. De rekenhulp geeft daardoor automatisch aan welk deel van het dak het meest geschikt is voor zonnepanelen. Kortom, de Zonatlas geeft nauwkeurig, onafhankelijk en met actuele gegevens aan wat een investering in zonnepanelen u kan opleveren.

Terugverdientijd berekenen

Voor elk dak is de terugverdientijd van een investering in zonnepanelen doorgerekend. De rekenhulp van Zonatlas geeft automatisch aan voor welk deel van het dak, zonnepanelen het meest geschikt zijn. U rekent met de meest actuele gegevens, doordat de gegevens waarmee de terugverdientijd wordt berekend scherp in de gaten wordt houden. De Zonatlas is bovendien interactief: u kunt de berekening zelf aanpassen en een eigen ontwerp van een installatie maken en de terugverdientijd hiervan zien.

Ook voor scholen, bedrijven en instellingen

Niet alleen particulieren, maar ook ondernemers, schoolbesturen en maatschappelijke organisaties kunnen terecht op de website van Zonatlas. De rekenmodule is echter ontworpen voor particuliere huishoudens en kleinverbruikers. Grootverbruikers kunnen het beste specialistisch advies inwinnen.