U hoeft niet zelf te reageren op aanleunwoningen aan de Windsingel. Woonzorg Nederland neemt contact op met u. Zij informeren de langst ingeschreven personen op de wachtlijst als er een aanleunwoning aan de Windsingel beschikbaar is.