U hoeft niet zelf te reageren op aanleunwoningen aan de Windsingel. Woonzorg Nederland neemt contact op met u. Zij informeren de langst ingeschreven personen op de wachtlijst als er een aanleunwoning aan de Windsingel beschikbaar is.

Geen advertenties voor aanleunwoningen via gemeente Barendrecht

Gemeente Barendrecht zal geen advertenties meer plaatsen op haar website en op de gemeentepagina in ‘De Blik op Barendrecht’.

De wachtlijst is bij Woonnet-Rijnmond ondergebracht

Gemeente Barendrecht beheerde een wachtlijst voor aanleunwoningen aan de Windsingel. Deze wachtlijst is overgedragen aan de woningeigenaar, Woonzorg Nederland. Woonzorg Nederland heeft de wachtlijst inmiddels ondergebracht bij Woonnet-Rijnmond. Als u bent ingeschreven op de wachtlijst ontvangt u hierover een brief.

Bent u op zoek naar een huurwoning?

Bovenstaande informatie is alleen van toepassing op mensen die op de overgedragen wachtlijst voor aanleunwoningen aan de Windsingel staan ingeschreven. Bent u hierop niet ingeschreven en bent u op zoek naar een huurwoning? Schrijf u dan in via www.Woonnet-Rijnmond.nl.

Woonnet-Rijnmond is een aanbiedingssite waarop alle corporaties in het gebied Rijnmond hun vrijgekomen woningen adverteren en waar woningzoekenden op de advertenties kunnen reageren.

Heeft u nog vragen?

Voor alle vragen over de aanleunwoningen aan de Windsingel en de wachtlijst verwijzen wij u naar Woonzorg Nederland. U kunt telefonisch contact opnemen met de bewonersconsulent via telefoonnummer (088) 921 01 22 of via email: windsingel@woonzorg.nl.