Als u dringend andere woonruimte nodig heeft, bijvoorbeeld als u op korte termijn geen uitzicht heeft op andere (on)zelfstandige woonruimte, kunt u woonurgentie aanvragen. U krijgt dan voorrang bij het zoeken naar een woning. Dit gebeurt alleen in uitzonderlijke situaties.

Goed om te weten

Er zijn voorwaarden. Deze zijn bijvoorbeeld:

 •     U woont in de gemeente Barendrecht.
 •     U bent ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).
 •     U bent 18 jaar of ouder.
 •     U mag een woning niet weigeren.
 •     Het is niet uw eigen schuld dat u snel een andere woning nodig heeft.
 •     Uw inkomen is niet hoger dan € 39.055,00 (prijspeil 2020).

Hoe het werkt

U kunt urgentie uitsluitend persoonlijk bij de gemeente aanvragen. Bemiddelingsbureaus, die u veel geld vragen om de urgentieaanvraag te verzorgen, kunt u niet vertrouwen. Zij kunnen geen urgentieaanvraag voor u indienen.

Wij zijn wettelijk verplicht om bij de voorbereiding van de beslissing op uw aanvraag, onderzoek te doen naar alle relevante omstandigheden. Bovendien willen wij u niet belasten met het aanleveren van gegevens, die al bij ons of bij Woonnet Rijnmond bekend zijn. Daarom raadplegen wij uw inschrijving in de BRP en uw account bij Woonnet Rijnmond. Zo kunnen we ervoor zorgen dat uw aanvraag snel en met de juiste gegevens kan worden afgehandeld.

Om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen hebben wij de volgende bewijsstukken van u nodig:

 • jaaropgave(n) en inkomensverklaring(en) van de Belastingdienst over het afgelopen jaar en recente inkomensgegevens van alle leden van het huishouden (18 jaar en ouder) die meeverhuizen;
 • bij geen jaarinkomen; een inkomensverklaring(en) van de Belastingdienst, waaruit blijkt dat er geen loon-, inkomensgegevens bekend zijn over het afgelopen jaar van alle leden van het huishouden (18 jaar en ouder) die meeverhuizen;
 • bij inkomensdaling; officiële bewijsstukken waaruit blijkt dat het gezamenlijk jaarinkomen lager is dan de inkomensgrens;
 • bij zwangerschap; een originele zwangerschapsverklaring waaruit blijkt dat er sprake is van tenminste drie maanden zwangerschap.

Afhankelijk van de urgentiegrond hebben wij ook de volgende bewijsstukken van u nodig.

  Wilt u de urgentieverklaring intrekken?

  Regel dit via het online formulier:
  Trek mijn urgentieverklaring in

  Heeft u vragen?

  Bel ons dan op maandag, dinsdag, woensdag of donderdag tussen 09.00 en 12.00 uur: 14 0180. Of stuur een e-mail naar huisvesting@bar-organisatie.nl

  Wat kost het?

  • Aanvraag: € 47,15
  • Aanvraag op basis van medische noodzaak: € 36,65 extra

  Hoe lang duurt het?

  We beslissen binnen 8 weken nadat wij uw aanvraag inclusief bewijsstukken en het inschrijfgeld hebben ontvangen. We mogen deze termijn 1 keer verlengen. Dit moeten wij u laten weten. U krijgt van ons een brief met de beslissing. Als we u de urgentieverklaring toesturen, krijgt u daar ook een uitleg bij. Daarin staat hoe lang de urgentie geldig is.

  Bezwaar maken

  Staat in de brief dat u geen urgentieverklaring krijgt? En bent u het niet eens met de uitleg die we geven? U kunt bezwaar maken. Dit kan rechtstreeks bij ons. Doe dit binnen 6 weken nadat u de beslissing heeft ontvangen.

  Heeft u op deze pagina gevonden wat u zocht?