U kunt twee soorten verzoeken indienen.

 • Wob-verzoek. Wilt u documenten (overheidsinformatie) van ons hebben? Bijvoorbeeld over ons beleid en/of besluiten. Dien dan per post een Wob-verzoek in (Wet openbaarheid van bestuur). De overheidsinformatie die u opvraagt wordt dan voor iedereen openbaar. Die informatie mag u niet hergebruiken.
 • Who-verzoek. Wilt u de informatie wel gebruiken, op een andere manier dan waarvoor het bedoeld is? Dien dan een Who-verzoek in (Wet hergebruik van overheidsinformatie).

Wat zijn de voorwaarden?

 • De informatie is bij ons aanwezig.
 • De informatie is ergens op vastgelegd, bijvoorbeeld in een document, foto of film, band. Het kan op papier of digitaal zijn.
 • Het gaat over ons beleid.
 • U hoeft niet van tevoren te vertellen waarom u de informatie opvraagt.
 • Sommige informatie mogen we niet geven. Bijvoorbeeld vertrouwelijke informatie of informatie die de veiligheid in Nederland in gevaar brengt. Soms geven we de informatie dan helemaal niet. Of u krijgt een gedeelte.
 • Gedeelten van documenten met daarin alleen logo’s, wapens of insignes, mogen we ook niet geven.
 • Bij een Who-verzoek mag u de informatie commercieel gebruiken. Dit betekent dat u de informatie mag gebruiken in uw producten en diensten. En u mag de informatie verkopen.

Hoe kan ik mijn verzoek indienen?

 • Dien het verzoek in bij ons.
 • Dit kan bij ons alleen schriftelijk per post (postbus 501, 2990 EA Barendrecht).
 • Geef bij een Who-verzoek de volgende gegevens:
  • Uw adresgegevens en uw handtekening
  • De vermelding dat het om een Who-verzoek gaat
  • Zo precies mogelijk beschrijven welke informatie u wilt hergebruiken en eventueel hoe lang u deze informatie wilt hergebruiken
  • Hoe u de informatie wilt ontvangen

Wij kunnen de informatie op verschillende manieren geven. Bijvoorbeeld een kopie van een document of een samenvatting daarvan. Ook kunnen we u uitnodigen de documenten te komen bekijken.

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 4 weken bericht over uw verzoek. Wij kunnen deze termijn verlengen met 4 weken.

Wijzen we uw verzoek af? En bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.